0934738392

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe ô tô

Đáng giá nội dung

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng
– Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định sử phạt

– Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở: phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng (Điểm c Khoản 6 Điều 5); tước GPLX từ 10 – 12 tháng (Điểm e Khoản 11 Điều 5).

– Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: phạt tiền từ 16 – 18 triệu đồng (Điểm c Khoản 8 Điều 5); tước GPLX từ 16 – 18 tháng (Điểm g Khoản 11 Điều 5).

– Vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng (Điểm a Khoản 10 Điều 5); tước GPLX từ 22 – 24 tháng (Điểm h Khoản 11 Điều 5).

Trả lời

    FordThông tin khách hàng

    FordThông tin xe cần báo giá


    0934738392